Homeopatie


Klasická homeopatie

Klasická homeopatie hledá příčiny všech potíží člověka a vždy se zabývá celým člověkem. Považuje člověka za duchovní bytost. Klasická homeopatie nekonkuruje alopatické medicíně ani jiným směrům v homeopatii. Nabízí pouze jinou možnost přístupu k potížím těm, kteří ji hledají. Klasická homeopatie se věnuje primárně nemocem, které neohrožují akutně život. Tam, kde jde akutně o život (například v případě úrazu, náhlé příhody, či jiného akutního onemocnění) je na místě alopatická léčba s apelem na nejvyšší mravní hodnoty života vůbec. Klasická homeopatie se nesnaží potlačit nemoc. Pomáhá řešit její příčinu, respektive změnit způsob života, který k ní vedl. Klasická homeopatie nemusí být vždy tou nejvhodnější a jedinou použitelnou metodou, protože žádná individuální terapie nemusí vždy zvládnout všechny zdravotní potřeby jednotlivců či populace jako celku.

Česká škola klasické homeopatie

Česká škola klasické homeopatie ,neboli post-klasická homeopatie, je dílem homeopata Pavla Opelky. Vychází z principu, že člověk se rodí v tzv. formě, tedy s určitými vlastnostmi a sklony k některým onemocněním. V průběhu celého života se navíc setkává s menšími, či většími životními událostmi, v důsledku kterých vzniká nemoc. Pomocí metody Pavla Opelky se na základě odebraných symptomů předepíší pacientovi homeopatické léky, které postupně řeší jednotlivé psychické příčiny. Na základě toho dochází k uzdravení.
Metoda je velmi efektivní a používá ji dnes řada žáků autora této metody. Touto metodou postupně začíná používat i řada homeopatů, kteří doposud léčili klasickou metodu, či jinými méně účinnými způsoby

Nemoc

Nemoc není náhoda. Je indikátorem nerovnováhy v našem životě. Je výsledkem dosavadního způsobu života, myšlenek a přání – je součástí svědomí. Nemoc nás upozorňuje, že někde chybujeme. Klasická homeopatie bere v úvahu i vliv našich předků, který je možno také homeopaticky řešit. V člověku vzniká nejprve určitý vnitřní stav a potom se okolo něho vytváří situace, která je v souladu s tímto stavem. Člověk je původce své nemoci a tvůrce situace, ve které žije. Vnější okolnosti nejsou příčinou nemoci. Každý je zodpovědný za svou nemoc a za svou situaci. Ve schopnosti člověka vytvořit si svou nemoc je ukrytá i jeho schopnost najít řešení. Člověk má moc svobodné volby a tím i možnost změny. Je schopný opustit staré problémy a vytvořit nové možnosti. V okamžiku, kdy se pacient rozhodne vzít život do vlastních rukou, být autentický a jednat v souladu se svým svědomím, začíná chápat, čemu ho měla nemoc naučit. Toto je úroveň, na které nemoc vzniká a na které dochází k uzdravení. Tento pohled vrací člověku pocit zodpovědnosti a možnost vyléčení. Uzdravování je proces změny a klasický homeopat – poradce je průvodce v tomto procesu.

S jakými obtížemi Vám může homeopatie pomoci

S ohledem na to, že homeopatie je celostní léčebná metoda a jejím cílem je sladit lidský organismus jak po stránce tělesné, tak po stránce psychické, je možno řešit v zásadě jakýkoliv problém. K léčbě přistupuji tak, že mě vždy zajímá Váš největší problém, který chcete řešit. S tím pracuji jako s jednotlivostí a většinou s ní při léčbě začínám. Při volbě homeopatických léků však vždy přihlížím k ostatním problémům, kterým ve svém životě čelíte.
Člověk, který se léčí homeopaticky, je už navždy jiný, je spokojenější sám se sebou, vnímavější ke svému okolí, spokojenější a šťastnější.
Typické řešené problémy jsou chronické problémy jako je astma a jiné dýchací obtíže, alergie a exémy, problémy svalového a kosterního systému, bolesti hlavy, migrény, ženské problémy apod.

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo problém, neváhejte mne kontaktovat: